Том 1 № 92 (2019): Науково-технічний журнал "Біоніка інтелекту"

					##issue.viewIssueIdentification##

Журнал входить до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar, Cyberleninka, ORCID, National Library of Ukraine named after Vernadsky V.I. (NBUV).
Журнал входить до переліку наукових фахових видань України у галузi технiчних та фiзико-математичних наук (наказ МОН № 820 від 11 липня 2016 р.)

Опубліковано: 2019-06-02

Статті