Інформація для бібліотекарів

Ми заохочуємо наукові бібліотеки включати цей журнал до списків своїх електронних колекцій. Крім того, ця видавнича система має засоби інтеграції з бібліотечним програмним забезпеченням, вона дозволяє бібліотекам забезпечувати архівне збереження електронного змісту журналу та/або безпосередньо брати участь у видавничому процесі. Більш детально про ці можливості див. на сайті Open Journal Systems.

Науково-технічний журнал "Біоніка інтелекту" ISSN: 2663-3051 (print) (0555-2656 до 2019 року) ISSN: 2663-306X (online)

Загальна інформація:

Журнал заснований Харківським національним університетом радіоелектроніки в 1967 році. Свідоцтво про держреєстрацію КВ № 12072-943 ПР від 07.12.2006.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія «Б», технічні науки (затверджено наказом МОНУ від 02.07.2020 № 886).

Сфера поширення і категорія читачів: загальнодержавна і зарубіжна.

Періодичність: журнал виходить 2 рази на рік в липні і грудні.

Мови публікацій: російська, українська, англійська.

Основні тематичні розділи:

1. Теоретичні основи інформатики та кібернетики. Теорія інтелекту.

2. Математичне моделювання. Системний аналіз. Прийняття рішень.

3. Інтелектуальна обробка інформації. Розпізнавання образів.

4. Інформаційні технології та програмно-технічні комплекси.

5. Структурна, прикладна і математична лінгвістика.

6. Дискусійні повідомлення.

Цілі і тематичне охоплення журналу: Журнал «Біоніка інтелекту» є відкритим журналом, який публікує оригінальні наукові статті та оглядові статті в усіх областях згідно з тематикою журналу. Журнал представляє собою журнал, що рецензується, який покликаний забезпечити найбільш повне і надійне джерело інформації про останні події в області штучного інтелекту.

Журнал представляє собою форум для спільноти науковців і викладачів вузів, аспірантів, докторантів та студентів старших курсів і дозволяє не тільки викласти, але і обговорити питання, що представляють інтерес нових ідей і розробок, а також публікує оригінальні статті, включаючи, але не обмежуючись наступними областями : Інформаційно-аналітичні, інформаційно-керуючі і геоінформаційні системи; Автоматизовані системи збору, обробки та передачі інформації, контролю і управління процесами; Комп'ютерні технології та обчислювальний інтелект; Автоматизоване проектування і діагностика комп'ютерних систем і мереж; Телекомунікаційні технології, системи і мережі; Захист інформації та інформаційна безпека відкритих систем і мереж; Біомедична інженерія; Ресурсозберігаючі технології та альтернативні джерела енергії; Економічна кібернетика та управління; Теорія стохастичних меж; Теорія вейвлетів; Менеджмент.

Журнал приймає і публікує оригінальні статті згідно з тематикою. Кожна публікація повинна носити закінчений характер і забезпечувати (дотримуватися) високі етичні та професійні стандарти і норми.