Редакційний штат

Головний редактор

Четвериков Г. Г.

доктор технічних наук, професор, директор Міжрегіонального Центру прикладної і математичної лінгвістики Українського язиково-інформаціонного фонду НАН України (м.Київ) і Харківського національного університету радіоелектроніки

 

Технічний редактор

Кириченко І. В. - к.т.н., старший викладач кафедри Програмної інженерії, Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Айзенберг І. Н. (США) - д. т. н., Професор

Безсонов О. О. - д. т. н., Професор

Гороховатський В. О. - д. т. н., Професор, ХНУРЕ

Гребеннік І. В. - д. т. н., Професор, ХНУРЕ

Дудар З. В. - завідуюча кафедри Програмна інженерія, к. т. н., Професор, ХНУРЕ

Єрохін А. Л. - д. т. н., Професор, ХНУРЕ

Петров К. Е. - д. т. н., Професор, ХНУРЕ

Ревенчук І. А. - к. т. н., Доцент, ХНУРЕ

Руденко О. Г. - д. т. н., Професор, ХНУРЕ

Удовенко С. Г. - д. т. н., Професор, ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Шагафат Махмудова (Айзербайджан) - к. т. н., Професор

Шаронова Н. В. - д. т. н., Професор, НТУ "ХПІ"

Широков В. А. - директор Українського інформаційного фонду, академік НАН України

Кобилін О. А. - завідувач кафедри Інформатика, к.т.н., доцент, ХНУРЕ

Машталір С. В. - д. т. н., Професор, ХНУРЕ

Нечипоренко О. В. - д. т. н., Професор