Підтримка управління складеним об’єктом в ІУС з використанням темпоральних залежностей

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30837/bi.2018.1(90).16

Ключові слова:

ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧА СИСТЕМА, ПІДТРИМКА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ, ТИМПОРАЛЬНА ЗАЛЕЖНІСТЬ, ТИМПОРАЛЬНА БАЗА ЗНАНЬ

Анотація

Розглянуто проблему підтримки управління складеними об’єктами в умовах невизначеності, що характеризуються неповнотою інформації про стан об’єкту управління, що виникла в результаті неконтрольованих зовнішніх впливів. Запропоновано принципи підтримки управління підприємством як складеним об’єктом в умовах невизначеності на основі темпоральних знань. Розроблено темпоральну модель складеного об’єкту. Модель забезпечує можливість більше ефективного управління складеним об’єктом в умовах невизначеності за рахунок формування управляючих дій на основі ймовірнісних темпоральних залежностей. запропоновано метод підтримки циклу управління складеним об’єктом в інформаційно-управляючих системах в умовах невизначеності на основі темпоральних знань. Метод поєднує традиційне управління на основі детермінованої моделі комплексного об’єкту із формуванням та використанням бази темпоральних знань для оцінки поточного стану об’єкту та підтримки управління шляхом побудови найбільш ймовірних послідовностей управлінських дій щодо поточного стану об’єкту управління.

Біографії авторів

В.М. Левикін , Харківський національний університет радіоелектроніки

Професор кафедри інформаційних управляючих систем, голова секції 3 НМР, член НТР, відповідальний редактор журналу "АСУ та прилади автоматики", доктор технічних наук, професор

О.В. Чала, Харківський національний університет радіоелектроніки

Доцент кафедри інформаційних управляючих систем, кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Sljivic S. Management control in modern organizations/ S. Sljivic, S. Skorup, P. vukadinovic //International Review, 2015, vol. 4-5. – С. 39-49.

Dechow, N. (2007). Management control of the complex organization – relationships between management accounting and information technology/ N. Dechow, M. Granlund, J. Mouritsen. - Published in Chapman C., Hopwood A. & Shields M. (eds.) Handbook in Management Accounting Research. Oxford: Elsevier, 2007. - 625-640.

Chala O. Logical-probabilistic representation of casual dependencies between events in business-process

management// Науково-технічний журнал, Сучасні інформаційні системи, 2018, том 2, № 2. - c. 40-44.

Levykin V. Method of automated construction and expansion of the knowledge base of the business process management system/ V. Levykin, O. Chala // EUREKA: Physics and engineering, 2018, vol. 4. - P. 29-35.

Kendal S.L. An introduction to knowledge engineering/ S.l. Kendal, M. Creen. - London: Springer, 2007. – 290р.

Чала О. В. Побудова темпоральних правил для представлення знань в інформаційно-управляючих системах// Науково-технічний журнал, Сучасні інформаційні системи, 2018, том 2, № 3. - С. 54-59.

Левикін В. М. Концепція автоматизованої побудови бази знань у системі процесного управління/ В. М. Левикін, О.В. Чала //Науково-технічний журнал «Біоніка інтелекту», 2017, № 2(89). С. 77-83.

Чала О.В. Принцип та метод еволюційної побудови бази знань на основі аналізу логів ІС процесного управління// Науково-технічний журнал «Біоніка інтелекту», 2017, № 1(88). - С. 80-84.

Левикін В. М. Розробка моделі багатоваріантного знання-ємного бізнеспроцесу// В. М. Левикін, О.В. Чала/ Вісник херсонського національного технічного університету, 2016, № 4(59). - С. 195-202.

Левыкин В. М. Модель знание-емкого бизнес-процесса для задач интеллектуального анализа процессов// В. М. Левыкин, О.В. Чалая/ УСиМ, 2016, №6. - С. 59-66.

Kalynychenko, O. Implementation of search mechanism for implicit dependences in process mining/ O. Kalynychenko, S.Chalyi, Y. Bodyanskiy, V. Golian, N. Golian/ 2013 IEEE 7th International conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS). Institute of electrical and electronics engineers (IEEE), 2013.

Левикин В. М. Модель жизненного цикла знание-емкого бизнес-процесса// В. М. Левикин, О.В. Чалая/ Международный журнал «Управляющие системы и машины, 2017. № 1. С. - 68–76, 85.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-02