Метод двобічних ітерацій у чисельному аналізі першої крайової задачі для системи напівлінійних еліптичних рівнянь

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30837/bi.2018.1(90).08

Ключові слова:

СИСТЕМА НАПІВЛІНІЙНИХ ЕЛІПТИЧНИХ РІВНЯНЬ, ПЕРША КРАЙОВА ЗАДАЧА, ДОДАТНИЙ РОЗВ’ЯЗОК, МЕТОД ФУНКЦІЙ ГРІНА, МЕТОД КВАЗІФУНКЦІЙ ГРІНА-РВАЧОВА, МЕТОД ДВОБІЧНИХ ІТЕРАЦІЙ

Анотація

Розглядається проблема побудови метода двобічних ітерацій розв’язання першої крайової задачі для системи напівлінійних еліптичних рівнянь. запропоновано два підходи, засновані на використанні відповідно методу функцій Гріна і методу квазіфункцій Гріна-Рвачова. за допомогою цих методів розглядувана крайова задача зводиться до еквівалентного нелінійного інтегрального рівняння. Отримане інтегральне рівняння досліджується методами нелінійного аналізу у напівупорядкованих просторах, зокрема, з використанням результатів В.І. Опойцева з теорії гетеротонних операторів. При цьому будується ітераційна послідовність, яка двобічно збігається до єдиного додатного розв’язку відповідної крайової задачі.

Біографія автора

М.В. Сидоров, Харківський національний університет радіоелектроніки

Професор кафедри прикладної математики, доктор фізико-математичних наук, доцент

Посилання

Pao C.V. Nonlinear parabolic and elliptic equations / C. V. Pao. – New york: Plenum Press, 1992.

Cui R. uniqueness of the positive solution for a class of semilinear elliptic systems / R. Cui, Y. Wang, J. Shi // Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications. – 2007. – vol. 67. – № 6. – P. 1710–1714.

Dalmasso R. Existence and uniqueness of positive radial solutions for the lane–emden system / R. Dalmasso //

Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications. – 2004. – vol. 57. – № 3. – P. 341 – 348.

Korman P. On lane-emden type systems / P. Korman, J. Shi // Discrete contin. Dyn. Syst. – 2005. – P. 510–517.

Li C. A degree theory framework for semilinear elliptic systems / C. Li, J. Villavert // Proceedings of the American Mathematical Society. – 2016. – vol. 144. – № 9. – P. 3731–3740.

Maniwa M. Uniqueness and existence of positive solutions for some semilinear elliptic systems / M. Maniwa // Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications. – 2004. – vol. 59. – № 6. – P. 993–999.

Опойцев В.И. Нелинейные операторы в пространствах с конусом / В.И. Опойцев, Т.А. Хуродзе. – Тбилиси: изд-во тбилис. ун-та, 1984. – 246 с.

Сидоров М.В. Застосування методів функцій Гріна та квазіфункцій Гріна-Рвачова для побудови двобічних

ітераційних процесів розв’язання нелінійних крайових задач / М.В. Сидоров // Вісник запорізького національного

університету. Серія: фізико-математичні науки. – 2017. – № 2. – С. 250–259.

Колосова С.В. О построении двусторонних приближений к положительному решению уравнения Лане-Эмдена / С.В. Колосова, В.С. Луханин, М.В. Сидоров // Вісник запорізького національного університету. Серія: фізико-математичні науки. – 2015. – № 3. – С. 107–120.

Sidorov M.V. Construction of two-sided approximations to positive solutions of boundary value problems for semilinear elliptic systems / M.V. Sidorov // Journal of Numerical & Applied Mathematics. – 2017. – № 3 (126). – P. 110–123.

Sidorov M.V. Method of two-sided approximations for finding positive solutions of boundary value problems for semilinear elliptic systems: the use of the Green-Rvachev’s quasi-function / M.V. Sidorov // Journal of Numerical & Applied Mathematics. – 2018. – № 2 (128). – P. 96–113.

Сидоров М.В. Застосування конструктивних методів теорії r-функцій для побудови конусного відрізка при чисельній реалізації двобічних ітераційних методів / М.В. Сидоров // Бионика интеллекта: научн.-техн. журнал. – 2017. – № 2 (89). – С. 43–49.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-02