Еволюція як універсальний природний закон(пролегомени до майбутньої загальної теорії еволюції).

Автор(и)

  • Володимир Широков Український мовно-інформаційний фонд , Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30837/bi.2018.1(90).01

Ключові слова:

загальна теорія еволюції, механізм еволюції, складність, основний закон еволюції, доктрина керованого хаосу, технологічна сингулярність, трансгуманізм, квантова інформація

Анотація

У третій частині роботи викладені еволюційні аспекти людського суспільства, що базуються на теорії складності. Наведено теоретичні та фактичні дані щодо динаміки чисельності населення як еволюційного чинника. Підкреслено, що з 80-90 років минулого століття настала епоха так званого Демографічного переходу і параметр «чисельність населення» перестав грати роль еволюційного чинника. Виконано аналіз еволюційних аспектів фінансових етапів Виробничого механізму. Запропоновано міри складності для даних етапів і показано, що сучасний етап характеризується експоненційним ростом складності. Введено поняття паразитної складності,запропоновано модель і наведено оцінку ефективності побудованої на доларі світової фінансової системи за період з 1971 по 2016 рр. Продемонстровано, що в силу неконтрольованого зростання складності Світ усе сильніше скочується в глобальну кризу, яка в силу її онтологічного характеру не може бути розв’язана шляхом паліативів. З позицій теорії еволюційної складності проаналізовано «доктрину керованого хаосу», а також наведено можливі інші варіанти боротьби з кризовими явищами. Серед цих варіантів найбільш перспективними автору вбачаються варіанти, пов’язані із керованою складністю, науково-технічними інноваціями та квантової інформацією. З позицій теорії еволюційної складності проаналізовано гіпотези технологічної сингулярності і трансгуманізму.

Біографія автора

Володимир Широков, Український мовно-інформаційний фонд

Український мовно-інформаційний фонд

Посилання

Широков В. А. Эволюция как универсальный естественный закон (Пролегомены к будущей общей теории эволюции). Бионика интеллекта. – Часть І. 2017. № 1 (88). Сс. 3–14. (https://www.ul

if.org.ua/system/files/shirokov_bionica_2017.pdf) Часть ІІ., 2017. № 2 (89), Сс. 3-18.https://www.ulif.org.ua/ system/files/bionica-2017-part2.pdf. Часть ІІІ., 2018. – № 1 (90). – С. 3–18. https://www.ulif.org.ua/ system/files/bionica-2018-part3.pdf

Palagin A. V., Shirokov V. A. Principles of cognitive lexicography // International journal «Informational theories &application». — 2000. — Vol. 9. – № 2. – Р. 43–51.

В. А. Широков та ін. Лінгвістично-інформаційні студії: Праці Українського мовно-інформаційного фонду НАН України: у 5 т. Том 1. Наукова парадигма та основні мовно-інформаційні структури. Київ, Український мовно-інформаційний фонд НАН України. 2018. 271 с. ISBN 978-966-02-8683-2. ISBN 978-966-02-8684-9 (Т. 1). DOI 10.33190/978-966-02-8683-2/8684-9

В. А. Широков та ін. Лінгвістично-інформаційні студії: Праці Українського мовно-інформаційного фонду НАНА України: у 5 т. Том 5. Віртуалізація лінгвістичних технологій. Київ, Український мовно-інформаційний фонд НАН України. 2018. 286 с. ISBN 978-966-02-8683-2. ISBN 978-966-02-8690-0 (Т. 5). DOI 10.33190/978-966-02-8683-2/8690-0

В. А. Широков та ін. Лінгвістично-інформаційні студії: Праці Українського мовно-інформаційного фонду НАНА України: у 5 т. Том 4. Корпусна та когнітивна лінгвістика. Київ, Український мовно-інформаційний фонд НАН України. 2018. 300 с. ISBN 978-966-02-8683-2.ISBN 978-966-02-8689-4 (Т. 4). DOI 10.33190/978-966-02-8683-2/8689-4

Широков В. А. Всеукраїнський лінгвістичний діалог у контексті теорії лексикографічних систем // Мовознавство. – 2003. – № 6. – С. 3-7.

Main results of MONDILEX project. Ludmila Dimitrova, Violetta Koseska-Toszewa, Radovan Garabík, Tomaž Erjavec, Leonid Iomdin, Volodymyr Shyrokov. https://ispan.waw.pl/journals/index.php/cs-ec/article/view/cs.2011.017 DOI: https://doi.org/10.11649/cs.2011.017 Copyright (c) 2015. Ludmila Dimitrova, Violetta Koseska-Toszewa, Radovan Garabík, Tomaž Erjavec, Leonid Iomdin, Volodymyr Shyrokov.License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/

Указ Президента України від 07. 08. 1999 р. № 967 «Про розвиток національної словникової бази». Зокрема, в ході реалізації згаданих проектів було створено близько 50 віртуальних лексикографічних лабораторій, частина з яких експлуатується в промисловому режимі.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-02