Адаптивне тестування знань методами логічних мереж

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30837/bi.2020.2(95).11

Ключові слова:

ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА, ЛОГІЧНА МЕРЕЖА, АЛГЕБРА СКІНЧЕННИХ ПРЕДИКАТІВ, ДИСТАНІЙНЕ ТЕСТУВАННЯ ЗНАНЬ, МОДЕЛЬ СУБ’ЄКТА НАВЧАННЯ

Анотація

Під адаптивним тестовим контролем розуміють комп’ютеризовану систему науково обґрунтованої перевірки й оцінювання результатів навчання, що має високу ефективність за рахунок оптимізації процедур генерації, пред’явлення й оцінки результатів виконання адаптивних тестів, що заснована на методах побудови та оптимізації логічних мереж. Алгоритми підбору й пред’явлення завдань будуються за принципом зворотного зв’язку, коли при правильній відповіді суб’єкта навчання чергове завдання вибирається більш важким, а невірна відповідь спричиняє пред’явлення наступного більш легкого завдання, ніж те, на яке суб’єктом навчання була дана невірна відповідь. Також є можливість завдання додаткових питань по темах, які суб’єкт навчання знає не дуже добре для більш точного з’ясування рівня знань у даних областях. Вибір алгоритмів тестування наразі фактично обмежений формами представлення тестових завдань і алгоритмами оцінювання результатів тестування. Досягнення більш високих результатів і підвищення мотивації навчання в остаточному підсумку є основною метою тестування знань. Для визначення базового алгоритму, необхідно навести сценарій роботи системи. У його основі лежить модель приймання іспиту викладачем у студента, як модель адаптивного тестування. Такий вибір сценарію роботи системи обумовлений тим, що, по-перше, дана процедура історично добре формалізована, по-друге, при проектуванні тестів, їх розробнику необхідно спиратися на загальноприйняті, відомі й використовувані їм методи з мінімальною модифікацією.

Біографії авторів

І.Ю. Шубін, Харківський національний університет радіоелектроніки

Кандидат технічних наук, професор кафедри програмної інженерії,
Харківський національний університет радіоелектроніки

Г.Г. Четвериков, Харківський національний університет радіоелектроніки

Доктор технічних наук, професор кафедри програмної інженерії,
Харківський національний університет радіоелектроніки

В.А Ляшик, Харківський національний університет радіоелектроніки

Аспірант кафедри програмної інженерії,
Харківський національний університет радіоелектроніки

Н.О. Шанідзе, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та політології,
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Посилання

Шабанов-Кушнаренко Ю.П. Про теорію інтелекту // Проблеми біоніки // Х.: Вища школа, 1979. – Вип. 22. – с. 3-11.

Шабанов-Кушнаренко Ю.П. Теорія інтелекту. Проблеми й перспективи // X.: Вища школа, 1987. – 160 с.

Логічні мережі та їх використання для вирішення морфологічних завдань / І.Ю. Шубін, М.О. Пітюкова // Матеріали ІІІ Міжнародної конференції «Інноваційні технології в науці та освіті». м. Амстердам, Нідерланди, 2019. – С. 402-405

Алгебра предикатов и предикатных операций./ М.Ф. Бондаренко, З.В. Дударь, Н.Т. Процай, В.В. Черкашин, В.А. Чикина, Ю.П. Шабанов-Кушнаренко // Радиоэлектроника и информатика. – 2004.–№ 1. – С. 5-22

Learning management system // URL: https://en.wikipedia. org/wiki/Learning_management_system (дата звернення: 26.04.2020).

Бейкер, Р. Educational data mining and learning analytics/ Р. Бейкер, Г. Сіменс – The Cambridge handbook of the learning sciences, 2019. – 274 с.

Fourier J. Un modele d’indexation relationnel pour les graphes conceptuels fondee sur une interpretation logique: Phd thesis // Universitee. – Grenoble, 1998. – 302 p.

Климушев В.Б. Моделювання кореляційного алгоритму розпізнавання образів на базі формальної граматики // Автоматизовані системи керування й прилади автоматики. – 2001. – №115.– С. 54-74.

Brainlike computing / Shabanov-Kushnarenko Yu., Klimushev V., Lukashenko O. // Proceedings of the East- West Design and Test Workshop. Odessa, Ukraine, September 15 – 19, 2005, p. 274 - 279.

Бондаренко М.Ф., Осика А.Ф. Автоматична обробка інформації природньою мовою. // Київ: УМК В, 1991. – 143 с.

Бондаренко М.Ф., Дудар З.В., Процай Н.Т., Черкашин В.В., Чикина В.А., Шабанов-Кушнаренко Ю.П. Алгебра предикатів і предикатних операцій // Радіоелектроніка й інформатика. – 2004.–№ 1. – С. 5-22.

Четвериков Г.Г. Многозначные структуры (анализ, сравнение, синтез, обобщение). ч.1. – К.: ИСМО, 1997. – 192.

Chetverikov G.G., Vechirska I.D., Tanyanskiy S.S. The methods of algebra finite predicates in the intellectual system of complex calculations of telecommunication companies // International Conference Proceedings Crimean Microwave and Telecommunication Technology (CriMiCo).-2014, 6959425. - pp. 346-347.

Chetverikov G., Puzik O., Vechirska I. Multiple-valued structures of intellectual systems //Proceedings of the with Internations Computer Sciences and Information Technologies (CSIT). 2016, 7589907. – pp. 204-207.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-02