ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЛОГІКО-ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА

Автор(и)

  • В.А. Широков Український мовно-інформаційний фонд НАН України, Україна
  • М. В. Надутенко Український мовно-інформаційний фонд НАН України, Київ , Україна
  • О. Є. Стрижак Національний центр «Мала академія наук України», Україна
  • С. С. Ющенко Український мовно-інформаційний фонд НАН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30837/bi.2020.2(95).01

Ключові слова:

Когнітивна IТ-платформа «ПОЛІЕДР», Система аналізу текстів, логіко-лінгвістичне дослідження, онтологія, концептографічний аналіз, логіко-лінгвістичні дефекти

Анотація

У статті обґрунтовано застосування інтелектуальних когнітивних комп’ютерних технологій в логіколінгвістичних дослідженнях законодавства України на прикладі проведеного авторами комплексного логіколінгвістичного дослідження Закону України «Про особливу процедуру усунення Президента України з посту (імпічмент)» №39-IX від 10 вересня 2019 року на авторських програмних інструментах – Системі аналізу текстів та Когнітивній IТ-платформі «ПОЛІЕДР»

Біографії авторів

В.А. Широков, Український мовно-інформаційний фонд НАН України

Український мовно-інформаційний фонд НАН України

М. В. Надутенко, Український мовно-інформаційний фонд НАН України, Київ

Український мовно-інформаційний фонд НАН України, Київ

О. Є. Стрижак, Національний центр «Мала академія наук України»

Національний центр «Мала академія наук України»

С. С. Ющенко, Український мовно-інформаційний фонд НАН України

Український мовно-інформаційний фонд НАН України

Посилання

Теорія лексикографічних систем: Широков В.А. Інформаційна теорія лексикографічних систем. – К.: Довіра, 1998. – 331 с. В.А.Широков та ін. Лінгвістично-інформаційні студії: Праці Українського мовно-інформаційного фонду НАН України: у 5 т. Том 1. Наукова парадигма та основні мовно-інформаційні структури. Київ, Український мовно-інформаційний фонд НАН України. 2018. 271 с. ISBN 978-966-02-8683-2. ISBN 978-966-02-8684-9 (Т. 1). DOI 10.33190/978-966-02-8683-2/8684-9. https:// movoznavstvo.org.ua/files/tom_1_B5_print.pdf.

Теорія семантичних станів: Широков В. А. Феноменологія лексикографічних систем. – К. : Наук. думка, 2004. – 327 с.; В.А.Широков та ін. Лінгвістично-інформаційні студії: Праці Українського мовно-інформаційного фонду НАН України: у 5 т. Том 1. Наукова парадигма

та основні мовно-інформаційні структури. Київ, Український мовно-інформаційний фонд НАН України. 2018. 271 с. ISBN 978-966-02-8683-2. ISBN 978-966-02-8684-9 (Т. 1). DOI 10.33190/978-966-02-8683-2/8684-9. https://movoznavstvo.org.ua/files/tom_1_B5_print.pdf.

Широков В. А. Язык. Информация. Система. Palmarium Academic Publishing, 2017. ISBN 978-3-659-72403-9.280 c.;

Широков В. А. . Феноменологические основания для грамматического описания языка. В кн. «Когнитивносемиотические аспекты моделирования в гуманитарной сфере». Под. ред. В. Л. Стефанюка, Э. А. Тайсиной. Институт прикладной семиотики Академии наук Татарстана. ISBN 978-5-9690-0386-6. Изд-во АН Татарстана. 2017, С. 98 – 144.

Теорія слабкої синонімії: В.А.Широков та ін. Корпусна лінгвістика. – К.: Довіра, 2005, С. 390 – 393.

Правила оформления проектов законов и основные требования законодательной техники. Методические рекомендации Аппарата Верховной Рады Украины. Издание четвертое, исправленное и дополненное. Киев. 2014. – 39 с. Режим доступа: http://static.rada.gov.ua/site/bills/info/zak_rules.pdf.

Лінгвістично-інформаційні студії: праці Українського мовно-інформаційного фонду НАН України: у 5 т. / В. А. Широков, М. В. Надутенко, С. С. Ющенко та ін. Т. 4.: Корпусна та когнітивна лінгвістика. – Київ: Український мовно-інформаційний фонд НАН України, 2018. – 280 с.

Крыгин М., Широков В. Корпусные технологии при проведении лингвистических экспертиз. Прикладна лінгвістика та лінгвістичні технології. Зб. наук. праць. НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд [та ін.] / редкол.: Л. П. Крисін [та ін.]. Київ: Довіра, 2010. С. 130-140.

Oleksandr Y. Stryzhak, Нrihorii M. Potapov, Vitalii V. Prychodniuk, Roman I. Chepkov. Еволюція управління – від ситуаційного до трансдисциплінарного. В зб. наук.

праць «Екологічна безпека та природокористування». Том 30, № 2 (2019).

Приходнюк В. В, Стрижак О. Є, Гайко С. І., Чепков Р. І. Інформаційно-аналітичний комплекс підтримки процесів трансдисциплінарних досліджень. В зб. наук. праць «Екологічна безпека та природокористування», 2018.

Dovgyi S., StryzhakO. (2020) Transdisciplinary Fundamentals of Information-Analytical Activity. In: Ilchenko M., Uryvsky L., Globa L. (eds) Advances in Infor-mation and Communication Technology and Systems. MCT 2019. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 152. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-58359-0_7.

Онтологические методы и средства обработки предметных знаний: монография / А. В. Палагин, С.Л. Крывый, Н. Г. Петренко. – Луганск: изд-во ВНУ им. В. Даля, 2012. – 324 с.

Volodymyr Shyrokov, Iryna Ostapova, Maksym Nadutenko, Yulia Verbynenko. Ontologized lexicographical systems in modern terminography // Cognitive Studies | Etudes cognitives. – Warsaw, 2016. – P. 90–99.

Надутенко Максим, Надутенко Маргарита. Специфікація основних системних компонентів лінгвостатистичних засобів концептографічного маркування інформаційних ресурсів // Методологія та історіографія мовознавства: матеріали VI науково-практичної Інтернет-конференції (Слов’янськ, 23–24 жовтня 2019 р.). –Слов’янськ : ДДПУ, 2019. – C. 79–82.

Надутенко М. В. Загальний огляд та перспективи використання національних лінгвістичних цифрових ресурсів Українського мовно-інформаційного фонду НАН

України // Зб. праць конфер. Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2020. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17607

Ющенко С. Концепция рубрикатора языковых девиаций в актах первичного законодательства Украины. Прикладна лінгвістика та лінгвістичні технології. Зб. наук.

праць. Редкол.: Л. П. Крисін [та ін.]. НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд [та ін.]. Київ: Довіра, 2010. С. 234–242. http://megaling.ulif.org.ua/tezi-2013-rik/yuschenko-svetlana.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-02