Про журнал

Заснований Харківським національним університетом радіоелектроніки у 1967 році .

Свідоцтво про держреєстрацію КВ № 12072-943 ПР від 07.12.2006.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія «Б», технічні науки (затверджено наказом МОНУ від 02.07.2020 № 886).

Сфера поширення й категорія читачів: загальнодержавна та зарубіжна.

Періодичність: журнал виходить 2 рази на рік в липні і грудні.

Мови публікацій: англійська, українська, російська.

Мета виходу в світ журналу «Біоніка інтелекту» – популяризація й пропаганда в середовищі студентів, аспірантів, інженерів, науковців нових наукових напрямків, технологій, ідей, зближення теорії з практикою.

Поточний номер

Том 1 № 98 (2022): Науково-технічний журнал «Біоніка інтелекту»
					##issue.viewIssueIdentification##

Журнал входить в міжнародні наукометричні бази Index Copernicus, Google Scholar, Cyberleninka, ORCID, National Library of Ukraine named after Vernadsky V.I. (NBUV).

Журнал включено до списку наукових спеціалізованих видань України з технічних та фізико-математичних наук згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 820 від 11.07.2016

Опубліковано: 2024-07-22

Весь випуск

Статті

Переглянути всі випуски

Журнал входить в міжнародні наукові бази даних Index Copernicus, Google Scholar, ORCID, Національну бібліотеку України імені Вернадського В.І. (NBUV). 

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія «Б», технічні науки (затверджено наказом МОНУ від 02.07.2020 № 886).